Obróbka krawędzi pionowych

Zabezpieczenie krawędzi bocznych warstw asfaltowych przed penetracją wody.