Powierzchniowe utrwalenie

Zabieg utrzymaniowy, który przedłuża żywotność każdej nawierzchni drogowej.

VIDEO