PenBIT

Powierzchniowy zabieg uszczelnienia kapilarnego.